Wat is ons doel?

NOOD2032 is een netwerk dat staat voor verbindingen. Als we beweging in het onderwijs willen krijgen moeten we alle niveaus van het onderwijs met elkaar in gesprek laten gaan, van primair onderwijs tot en met de universiteit, en overige stakeholders zoals bedrijven en instanties. NOOD2032 gaat over ‘een leven lang leren’. Wij willen met elkaar in gesprek gaan zodat we bewust bezig zijn met de ruimte die er ligt om het onderwijs te verbeteren. We werken niet oplossingsgericht.

Wij vinden het van groot belang dat leerlingen/studenten en de onderwijsprofessionals zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat kan alleen als de mensen die in het onderwijs werken de tijd nemen om dilemma’s te bespreken, om good practices te delen, remmende factoren om te zetten in uitdagingen. Zo kunnen we samen lijnen uitzetten, verbindingen maken, het onderwijs in beweging krijgen. Op die manier zijn wij voorwaarde scheppend bezig voor de leerling/student zodat hij/zij op een soepele en natuurlijke manier door kan stromen in het onderwijs, van primair onderwijs naar beroepsonderwijs, ongeacht welk niveau. Het leren moet ‘echt’ zijn, de leerling/student is daardoor gemotiveerder, haalt meer uit zichzelf en de maatschappij/economie heeft hier profijt van.

En dit moeten we vooral samen doen, of we nu kijken in Nederland of elders in de wereld. Wij dagen mensen uit om te kijken naar de leerling/student van jong tot jong volwassenen. Zij zijn onze toekomst. Daar waar het onderwijs en de arbeidsmarkt elkaar raken, zit spanning oftewel een uitdaging. Onze leerlingen/studenten zijn onze nieuwe maatschappij, zij zijn onze groeiende economie.

 

Netwerk

 • Gesprekken tussen en binnen onderwijs
 • Vervolgopleidingen zijn essentieel in ons netwerk
 • Koppelingen buiten het onderwijs is hard nodig.Een leerling/student heeft zijn/haar omgeving hard nodig voor het ‘ echte’ leren.
 • Noodzaak om de arbeidsmarkt in te schakelen
 • Netwerk bestaat uit ouders, leerlingen/studenten, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, universiteiten, ondernemers/arbeidsmarkt/maatschappij/politiek, onderwijs inspectie
 • Iedereen die verbonden is aan NOOD2032 doet dit op vrijwillige basis en vanuit passie. We zetten ons in voor dat optimale onderwijs
 • Ons netwerk wil dat mensen elkaar opzoeken
 • Het onderwijs benaderen/bekijken vanuit verschillende brillen
 • Politiek doet er ook toe, ook zij moeten in beweging komen

Optimaal

 • Wij zetten ons in voor de gelukkige leerling/student/onderwijsprofessionals
 • We zetten ons in voor de persoonsvorming van leerling/student/onderwijsprofessionals
 • Het gaat om kennis, (executieve) vaardigheden
 • Wij willen ambities van leerlingen/studenten stimuleren
 • Belonen wat een leerling/student kan
 • Leerlingen/studenten succeservaringen op laten doen en benoemen
 • Het civiele effect: de toegekende waarde op maatschappelijk niveau. Datgene wat de leerling/student meekrijgt moet een maatschappij effect hebben op de arbeidsmarkt. Het mandje met behaalde resultaten moet herkenbaar zijn voor de arbeidsmarkt
 • De leerling/student kwalificeert zich voor de arbeidsmarkt
 • Wij willen dat het onderwijs werkt naar de meest optimale vorm van onderwijs
 • Het systeem eromheen moet zich hieraan aanpassen

Onderwijs

 • Het onderwijs is de breedste zin van het woord: De verschillende schooltype en soorten. Alle richtingen, niveaus, het gaat om het hele onderwijs
 • We gaan geen oplossingen bedenken/aanbieden
 • ‘Een leven lang leren’, het gaat om de ontwikkeling van de leerling/student
 • Iedereen die over onderwijs praat is aan het leren, zich aan het ontwikkelen
 • Ons product is een mens, dat maakt het onderwijs anders
 • Het gaat om Personal Branding, dat de leerling/student zelf een merk kan zijn
 • Hoe staat het met de grenzen van het onderwijs: waar vervaagt het en waar staat het nog scherp. Wat hebben we hierin te doen en wie.
 • School en privé lopen in elkaar over
 • We streven naar beroepstrots van onderwijsprofessionals

Doorstroom

 • Verbinding van het ene onderwijs (PO,VO)  naar het andere onderwijs (vervolgopleidingen)
 • Wij willen barricades die de doorstroom belemmeringen wegnemen
 • De verschillende structuren die een leerling/student tegenkomt bekijken, afstemmen op elkaar  
 • Wij willen de verbindingen zichtbaar maken, in kaart brengen
 • Bewustwording, focus op de doorstroom

2032

 • Toekomst, blijvende groei
 • Korte en lange termijn doelen