Er wordt op allerlei plaatsen in Nederland gesproken over het onderwijs van de toekomst. Dat is een goede zaak. Op deze pagina plaatsen wij diverse artikelen, blogs, foto’s, films, etc., omdat wij er van overtuigd zijn dat we het onderwijs van de toekomst met elkaar moeten vorm geven, we hebben elkaar hard nodig. Laten we gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen, laten we elkaar inspireren. Via deze pagina hopen wij de lezer te enthousiasmeren, te prikkelen en vooral na te laten denken over wat wij – alle geledingen – te doen hebben om het onderwijs nog meer in beweging te krijgen zodat leerlingen in de toekomst kunnen genieten van optimaal onderwijs met een goede doorstroming naar vervolgopleidingen/beroepen. 

  • Het MBO aan de slag met ‘ echt’ werk uit het veld. Klasse!  ROC Tilburg. Studenten die samenwerken met de Koninklijke Luchtmacht. Bekijk de link: De Bolkow 
  • Timo (17) scoort een eigen geschiedenis-app: Een boek heb ik niet meer nodig. Dit artikel bewijst dat het onderwijs mee moet met de tijd! Bekijk de link: Timo en zijn eigen geschiedenis-app!
  • Motivatie en beleving in het voortgezet onderwijs. Een prachtig initiatief. Bekijk de link: Samen op weg naar motiverend onderwijs!
  • Veranderkracht: een prachtig project van Leerling2020. Dit bewijst opnieuw dat wij zelf veel kunnen, dat we elkaar veel kunnen leren. Collega’s die teams meekrijgen in veranderingen, in verbeteringen, innovatieve ideeën. Bekijk de link: Veranderkracht van Leerling2020
  • Er is in Den Bosch met elkaar gesproken over het onderwijs vanaf peuterspeelzalen tot MBO/HBO/Universiteiten. Hoe kan de doorstroom beter, anders, wat hebben we hierin te doen? Bekijk de link: Het Bossche InnovatieLab
  • Wil je geïnspireerd worden door GAVE mensen? Een opleiding- en expertisecentrum over en voor leerlingen/studenten die ‘anders’ in het leven staan, het leven anders ervaren, kijk dan bij gavemensen opleiding- en expertise centrum hoogsensitiviteit.
  • Het Orion College gebruikt het Rembrandt model om gedifferentieerd te werken, de leerling voelt zich hierdoor meer begrepen en gezien: klik voor meer informatie op Rembrandt model